Начало > Креда, разработки, басни > Разработки > Тертулиан
VІ.
Google

VI.

Обръщение с въпроса, дали римляните не са забравили законите на своите предци "най-необходимите и целесъобразни постулати на учението за добрите нрави". Посочва законите против трупането на богатства, незаконни домогвания до власт, разрушаване на театри поради неморалността им, и др. Стр. 15. Обвинява ги неморалност и разгулен живот, скъпи пирове, и др. Жените на предците им не са като сегашните, те не са се кичели със много злато, били са целомъдрени, не са пиели вино. Жената трябвало да целува близките си, за да проверят дъхът и, дали е пила вино. Няма го вече, както в миналото брачното щастие "за близо 600 години след основаването на Рим не е отбелязан развод в нито един дом". А сега развода е "плод на брака", и почти всяка жена пие. Римляните дори са скъсали с традицията в религията си. Консулите Пизон и Габиний разрушили олтарите на Серапис, Изида, Харпократ и Кинокефал, които не са били християни, го направили с мисълта, че така премахват "срамни и безполезни суеверия. А те обратно възвеличават тези богове и пороците и суеверията, които следват култа към тях. Въпреки, че се гордеят с предците си те отхвърлят добрите неща оставени от тях, а съхраняват лошите. Това се изразява още в начина на обличане, начина на живот, уредбата на дома, чувствата и думите им. Стр. 16. Обвинението срещу християните, че не почитат Римските богове (Серапис, Бахк), е неоснователно, защото тези божества не са се почитали традиционно, а поклонението към тях е въведено в по-ново време. Започва защитата срещу, обвиненията към тайните ритуали, и обещава, че ще отговори и за явните им ритуали.

Назад | Съдържание | Напред