Начало > Креда, разработки, басни > Разработки > Тертулиан
Въведение
Google

Въведение

Квинт Септимий Флоренс Тертулиан е баща на латинското богословие. Роден ок. 160 г. в Картаген в семейство на римляни езичници. Неговите писания са класика в Християнското богословие, имащи въздействие до ден днешен. На него се приписва въвеждането на понятието "Троица” по отношение същността на Бога. Негови са и думите “Кръвта на мъчениците е семето на църквата”.

В ранните години на живота си се увлича от естествените науки. Овладява до съвършенство риториката и правото. Става адвокат. Приема християнството в Рим. Младия Тертулиан често посещавал арените за борби и зрелища. Бил впечатлен от християните, които без страх посрещали смъртта с песен на уста. Така докоснат от тяхната вяра в зрелите си години приема Христос. Със същата страст, с която бил предаден на предишните си занимания, се предава на новото поприще. Както защитавал преди своите клиенти, така сега с цялата си дарба и способнисти започнал да защитава новата си вяра.

Написал ок. 40 трактата, от които 31 са достигнали до нас.

Стилът на Тертулиан е неповторим. Един автор се изразява за него така: “Почти всяка дума, изречена от него е епиграма, а всяко изречение – победа”. Друг автор твърди, че дори езичниците четели неговите творби за да се насладят на стила му. Той казва: “Тертулиан притежава едно рядко срещано сред богословите качесто – никога не е скучен”.

Между неговите произведения са: “Против Маркион”, “За душата”, “За молитвата”, “За христовата плът”, “Апология на Християнството”, и др. Последното е основния му труд в областта, в която той е най добър – апологетиката. Тертулиан не е академичен, той е боец, неговите съчинания са агресивни. Той се обръща към противника с думи, които на всяка цена трябва да го оборят, с убеждението че винаги е прав и клаузата на Христос исинна.

В “Апология на Християнството”, Тертулиан отхвърля обвиненията срещу християните и казва, че те са добри граждани на Републиката, и че в същите неща в които са обвинявани, се вършат не от тях, а от техните обвинители. Той отхвърля нападките, че християните са кръвопийци и обяснява истинското значение на Господната вечеря.

Много известен е факта на присъединяването му към сектата на Монтанистите, или сектата на “новото пророчество”. Това движение е едно ранно проявление на съвременното петдесетно и харизматично движение. Те наблягали на действието на Светия Дух, на получаване видения и откровения от Него. Говорели езици, вярвали в изцелението и чудесата. Водели свят, аскетичен начин на живот.

Тертулиан е актуален и днес.

Урокът, който можем да се научим от него е:

”Трябва да кажем високо истината за нашата Християнска вяра и да отговорим,
когато ни обвиняват незаслужено, да обясним, когато ни тълкуват неправилно,
и да вярваме в присъствието и силата на Светия Дух в нашите аргументи”.

Интересът към живота и творчеството на Тертулиан е отразен и в Интернет пространството.

Ето някои сайтове, които могат да бъдат полезни:

Тук можете да видите негов портрет.
http://antology.rchgi.spb.ru/Tertullianus/_autor_rus.html

Тук можете да четете неговите произведения на руски.
http://www.svitlo.net/nasled/nasled.htm

Тук има статия на български за неговите петдесятни уклони и връзката му с Монтанизма.
http://duh-i-istina.net/petdesqtno_dvijenie.php#3

Това е може би най-изчерпателния сайт на английски посветен на неговия живот и творчество
http://www.tertullian.org

Съдържание | Напред