Начало > Креда, разработки, басни > Разработки > Тертулиан
XXIX.
Google

XXIX.

Отхвърля тезата, че като се жертва на боговете, те могат да дадат здраве и благополучие на Цезаря, тъй като те самите зависят от неговото благоволение. Това напротив е принизяване, а не издигане властта на Императора, защото го търсят в по-низшите от него:

"Няма що, вие сте богобоязливите, вие които търсите благополучието на императорите, там където го няма, и го измолвате от тези, които не могат да им го дадат, а пренебрегвате онези, в чиято власт е то, на всичко отгоре воювате срещу тези, които знаят къде да го търсят, и могат дори да го измолят, след като знаят къде да го търсят".

(п-ф 5, стр. 54)

Назад | Съдържание | Напред