Начало > Креда, разработки, басни > Разработки > Тертулиан
ІІІ.
Google

III.

Поради омразата към името, хората не могат да видят добродетелите, на християните - техните добродетели и качества. "Езичниците хвалят това, което познават, а порицават онова, което не познават". Християнството променя хората, и от "бродяги, отрепки, и негодяи, …те стават добри и мили".Всеки, който иска да се усъвършенства чрез него става образен: "Мъжът прогонва целомъдрената си вече съпруга, без да ревнува повече, бащата се отрича от покорния си вече син, чиито немирства по-рано е търпял, господарят отвръща благосклонния си взор от роба, който е вече вярващ". Стр. 11. Името християнин означава "помазан", то носи значението на сладост и благосклонност. Това име е невинно. "И тъй, у невинните хора обект на омраза е дори невинното име. Ненавистта към християните идва от ненавистта към техния създател. Нормално е последователите на някой да се наричат на неговото име както: платоници, епикурейци, стоици, академици и др. Нормално е последователите да носят името на основателите си - това не трябва да обижда никого. Ако учението и делата на последователите и учителя им са лоши, то тогава и името им трябва да стане олицетворение на злото. "Затова, преди да намразим името, е редно да опознаем учението чрез създателя му или създателя чрез учението му". Това опознаване в случая е пренебрегнато, и само една дума е достатъчна да се осъдят непознатото учение и непознатия учител.

Назад | Съдържание | Напред