Начало > Креда, разработки, басни > Разработки > Тертулиан
XLV.
Google

XLV.

Законите на Бога, по които се водят християните са дадени от Учителя, от самия Бог, а не от човеци, така Божия закон стои над човешкия, който може лесно да се пренебрегва и нарушава, и от друга страна е несъвършен и временен, докато обратно Божия е съвършен и вечен. Християните са праведни и невинни, тъй като съблюдават Божия закон като се боят от Бога, който дава вечната присъда, а не от проконсула, който осъжда по човешкия закон и то несправедливо: "Единствено ние, които стоим пред изпитателния поглед на всевиждащия Бог и предварително знаем, че отреденото от Него е вечно, се стремим към невинността поради пълното ни знание и поради невъзможността да се укрием, и поради грандиозното мъчение, което е не само продължително, но и вековечно. Ние се боим от Този, от когото ще трябва да се бои и самият ни съдия - от Бога се боим, не от проконсула" (п-ф 7, стр. 70).

Назад | Съдържание | Напред