Начало > Креда, разработки, басни > Разработки > Световният съвет на църквите

БИБЛИОГРАФИЯ

БИБЛИЯ или Сещенното Писание на Стария и Новия Завет, Р И - 1924

Златев,К. Лекции по междуцърковни отношения, ВЕБИ - ОБФ

Кернс,Стоянов,Златев,Християнството през вековете, Нов човек, С. 1998

Ferguson, Wright, New dictionary of theology, IVP. 1988

Събев,Т., Православните църкви в Световния Съвет на църквите, С.,1998

Назад | Съдържание | Напред