Начало > Креда, разработки, басни > Разработки > Световният съвет на църквите

4. Какво е ССЦ

Според вероизповедната база, залегнала в конституцията на ССЦ, определя тази междуцърковна организация като братска общност, съюз на църкви. Те споделят обща проповед и разбиране за основите на християнската вяра, съгласно Библията: Св. Троица, Господ Исус Христос - Изкупител и спасител. Тази вяра в Бога задължава и насочва църквите "да се стремят да изпълнят заедно общото им призвание и дълг за слава на Единия Бог Отец, Син и Св. Дух" - безспорно един "догматически минимум", но единствената непоклатима основа, върху която може да се изгражда всичко останало.5

Световния съвет е в известен смисъл е пред-съборна общност на близки, но все още твърде разделени една от друга църкви и "християнски семейства", ангажирали се да възрастват заедно по пътя на видимото единство6.

ССЦ представлява конгломерат от различен в етническо, културно и богословско отношение Господен народ, събран заедно чрез Божията воля и промисъл, за да стане по-верен на своя дълг да живее като една челяд на Небесния Отец. Световния съвет не трябва да се схваща като обикновена "лига", или "асоциация", нито дори християнска "федерация", а братска общност, обединение на църкви7.

ССЦ, предлага възможности на църквите за обмен на харизми, предназначени за общото благо на всички и за по-резултатна мисия, която отправя по-благословени пътища Божия милост и благодат в света8.

Световния съвет е посредник и улеснител на икуменически връзки, диалози и хуманитарно служение. Той съдейства за вдъхновяване, формиране, развитие и споделяне на идеи и богословска мисъл, планове за съвместна дейност, публикации, заседания и др.9

В заключение по въпроса за отличителните характеристики на ССЦ, следва да се подчертае, че той е едновременно служител и инструмент, привилегирован, но не единствен представител на едното и неделимо Икуменическо движение. Неговата специфичност и уникална роля се състои в "универсалния" му и комплексен характер като общност, организация и движение с огромен членски състав, който представя цялата "икумени" в молитва, и труд за единство.10

Назад | Съдържание | Напред