Начало > Креда, разработки, басни > Разработки > Световният съвет на църквите

2. Зараждане

Как се стига до създаването на ССЦ? Може да се каже че неговото основаване е следствие на една назряваща идея в продължение на години.

"Световният Съвет на църквите дължи много на различните интернационални мисионерски конференции, на които се поставя началото през 1854г. в Ню Йорк. Идват хиляда и петстотин църковни водачи от всички части на света и от всички протестантски деноминации. Сбирката в Единбург през 1910г. обединява мисионерските усилия на 1200 делегати от 160 общества. На събранието всеки представя своята страна. Чарлз Х. Брент (1862-1929), Натан Сьодерлом (1866-1931) и Уилям Темпъл (1881-1944), са дотолкова впечатлени от общоцърковната същност на събранието, че посвещават живота си на задачата за християнското обединение и единство. Тази сбирка поставя основата на Световния съвет на църквите. Публикации в Интернационален преглед на мисиите през 1911г. и формирането на Интернационалния мисионерски събор през 1921г., са важни резултати от събранието в Единбург.

Интернационални събрания на мисионерски организации и църкви са свикани отново в Йерусалим през 1928г. и в Мадрас през 1938г.

Световната конференция за вяра и ред, свикана в Лозана през 1927г., е първото събрание, което се занимава с богословие и формите на църковно управление.

Друга поредица от международни срещи през този период е посветена на темата "Живот и дело". Първото събрание, което трябвало да обсъжда живота и делото, се свиква през август 1925г. в Стокхолм. Второто, еднакво по обхват събрание в Оксфорд през 1937г. се присъединява към Единбургското събрание "Вяра и ред", чиято сбирка се състои по-късно през същото лято, за да призове към интернационален събор на църквите за обединяване на движенията "Вяра и ред" и "Живот и дело. Събирането на 80 водачи в Утрехт през пролетта на 1938г. довежда до създаване на временна конституция, план за организиране на ССЦ."3

Назад | Съдържание | Напред