Начало > Креда, разработки, басни > Разработки > Световният съвет на църквите
Какво не и не трябва
да бъде ССЦ
Google

5. Какво не и не трябва да бъде ССЦ

Декларация върху "църквата, църквите и ССЦ: еклезиологична значимост на ССЦ" - приета през 1951 в Торонто11.

1. ССЦ не е и никога на трябва да стане свръх-църква.

2. Неговата цел "е не да преговаря обединения, а да подпомага (богословското) проучване на въпросите за църковното единство".

3. ССЦ "не може да застане строго върху определена концепция за Църквата. Той не приема решение относно еклезиологичния проблем (учението за църквата), без предварително проучване и дискусия".

4. Членството в ССЦ "не означава, че дадена цъква прави компромис със собствената си еклезиология, считайки я просто за относителна".

5. Членуването в Световния съвет "не означава също така приемане на специфична доктрина за характера и същността на църковното единство.

ССЦ, не може да взима решения от името на църквите членки, всяка от тях има свой глас.12

Назад | Съдържание | Напред