Начало > Креда, разработки, басни > Разработки > Световният съвет на църквите

1. Въведение

В книгата Деяния на апостолите, след зараждането на църквата, се говори за една църква, която има своите видими изяви, или местни църкви. Много често се употребяват изразите: едно, с едно сърце и една душа, на едно място, единодушни и единомислени - 1:14, 2:1, 4:24,31, 5:12, 7:57, 8:6, и др.

През средновековието 1054г., църквата се разделя на Източна и Западна, през 16век от Западната църква се отделя Протестантската, а пък от нея от своя страна се разделят различни деноминации и конфесии.

През 18,19, а особено през 20 век се наблюдава един стремеж в обратна посока, към обединяването на християните. Това става чрез Интерденоминационно и неденоминационно сливане; Структурно преобединяване; Национални и Интернационални църковни конфедерации.

Този стремеж намира израз в Икуменическото движение (ИД), което пък от своя страна в една, обаче не пълна степен се проявява чрез Световния съвет на църквите. ССЦ е широко-обхватна и знаменателна изява на ИД в световен мащаб2.

Съдържание | Напред