Начало > Креда, разработки, басни > Разработки > Световният съвет на църквите
Основаване и насоки
Google

3. Основаване и насоки

Световният Съвет на Църквите (ССЦ) е основан през 1948г. в Амстердам, от 350 делегати от 150 църкви, от 44 страни.

Посланието: "Да бъдат всички едно; както Ти, Отче, си в Мене и Аз в Тебе, тъй и те да бъдат в Нас, за да повярва светът, че Ти си Ме пратил" - Йоан 17:21.

Мисия: "Ние се молим за единството на Христовата църква и се стремим към него".

Общо призвание: "Християнското единство, мисия, справедливост и служение".

Уставно заявление: "ССЦ е общност на църкви, изповядващи Господ Исус Христос като Бог и Спасител според Св. Писание, и затова стремящи се заедно да изпълнят своето общо призвание за славата на единия Бог - Отец, Син и Св. Дух".

Пътят към единството: "Да бъдеш икуменист означава "да живееш едновременно като гражданин на физическия свят и като гражданин на бъдещия свят - Царството Божие"".

Дейност на ССЦ: Координира дейността на икуменическото движение в 4 области, наричани програмни единици: 1) Единство и обновление; 2) Църквата в мисия - здраве, образование, свидетелство; 3) Справедливост мир и творение; 4) Взаимопомощ и служение. Занимава се с благотворителност при бедствия и аварии.

Цели и функции на ССЦ - III гл. от Конституцията4 1.

Да призове църквите към идеала за видимо единство в едната вяра. 2.

Да улесни съвместното свидетелствуване на църквите за Господ Исус Христос. 3.

Да поддържа църквите членки в техните мисионерско-евангелизаторски задачи. 4.

Да стане изразител на общата грижа на църквите за хуманитарно - социално служение, за разрушаване на бариерите между хората, и за изграждане на едно човешко семейство, което живее в справедливост и мир. 5.

Да поощрява и благоприятства обновяването на църквите в единството, богослужението, мисионерската работа и служението за нуждаещите се. 6.

Да установи и поддържа отношения на сътрудничество с национални и регионални икуменически структири, световни християнски фамилии и др. сродни организации. 7.

Да продължи работата на историческите браншове от ИД, които се сляха със ССЦ.

Назад | Съдържание | Напред