Начало > Креда, разработки, басни > Разработки > Световният съвет на църквите

8. Заключение

Връщайки се към мотото на настоящата работа: "Истинската църква винаги ще бъде един жив организъм, и никоя човешка организация или структура не би могла да замести духовното единство, което прави църквата единственото истински интернационално тяло в света!", ние трябва да заключим, че въпреки положителната си роля ССЦ, не може да заеме ролята на живия организъм - църквата, но от друга страна може да бъде неин инструмент и изразител на Божията воля в света.

Назад | Съдържание | Напред