Начало > Креда, разработки, басни > Разработки > Личността и делото на Исус Христос
Заключение
Google

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Трябва да заключим, че само с един кратък поглед, който направихме можем да кажем, че личността и делото на Христос са уникални. Няма друга личност съществувала някога която да притежава подобно битие, качества и способности; и да е имала такова общочовешко значение За нас като християни е много важно да помним, че без Исус Христос християнството не може да съществува, както и д-р Иван Панчовски е казал: “Християнството, най-висшата религия води началото си от религиозен гений, от историческата личност на Христос - Богочовека. Християнството е невъзможно и неотделимо от историческия Христос. Няма християнство без Христос. Всичко в християнството започва от Христос, движи се около Него и се връща към Него.”12

4.1 Важността от правилно разбиране на личността, живота и делото на Христос.

Христос предизвика своите ученици с въпроса: “Според вас кой съм аз”? С това Той искаше да формира правилно разбиране в последователите Си относно Него Самия. Искаше да вземат някакво отношение, да се причислят към тези които Го приемат или тези които го отхвърлят. Правилния отговор на този въпрос: “Ти си Христос - Син на живия Бог” е от съдбоносно значение, както за хората в древността, така и за съвременния човек. Той може да определи мястото на вечното пребиваване на душата на всеки - в ада или рая. “Исус Христос е крайъгълен камък, Той е глава на ъгъла, от който се определя посоката в живота от времето към вечността. Този камък никой човек не може да отмине, без да повлияе насоката на живота си, а заедно с това и своята временна и вечна участ.”13. Амин.

Назад | Съдържание | Напред