Начало > Креда, разработки, басни > Разработки > Личността и делото на Исус Христос
1. Въведение
Google

1. ВЪВЕДЕНИЕ

1.1 Мнения за личността Му

Личността на Исус Христос е една от най-дискутираните през последните 2000 години. Мненията за Него варират от: Добър човек, Митична фигура, до: Пратеника от Бога - Спасител. Едно подреждане на 100те най-влиятелни личности в историята на човечеството поставя Христос на 3то място след Мохамед и Исак Нютон. Авторът сигурно си има свои основания за това, но в началото на статията смирено признава: “Въздействието на Христос върху човешката история е толкова очевидно и толкова огромно, че едва ли някой би оспорил поставянето му почти в началото на тази книга” 2. За мен като Негов последовател Той е първия, както един ден с Него ще завърши историята.

1.2 Влияние върху историята

С идването Му на земята, започва Нова ера в историята на човечеството. Нова ера във взаимоотношението между Бога и човека, Нова ера в културата и морала. Доказателство за това е и световното летоброене, което приемат дори и най-големите скептици относно Въплъщението на Божия Син - живеем в 1998г. след Рождество Христово.

1.3 Обхвата на есето

Това есе е по-скоро един очерк върху живота и делото на Спасителя. Всяка една част от тях, например: Въплъщението или Възкресението, може да обхване цяла дипломна работа. Аз ги разглеждам от позицията на Библията (затова цитирам много стихове) и то не изчерпателно и задълбочено. Въпреки това обаче трудът, който положих в изследванията, които направих откриха пред мен нови истини за моя Бог.

Съдържание | Напред