Начало > Креда, разработки, басни > Разработки
За време като това
Google

За време като това

Целта на следните редове е да анализира времето, в което живеем от духовна гл. точка и да се дадът лични насоки за действие на всеки мой съвременик.

В Матей 16:2,3, Господ Исус укорява фарисеите и садукеите, че не могат да разпознаят белезите на времената. Призива на нашия Господ да разпознаваме времената, в които живеем е валиден и за нас – хората на 21ви век.

Нека направим един паралел на времената, в които живеем в светлината на Библията:

Времената, в които живеем са последни

В Християнството времето се движи в последователност от събития. Човешката историята има начало и край. След предвечността, началото е поставено със сътворението на света. Колуминацията е идването на Христос на земята. Края ще бъде съпътстван от ред събития, които ще бъдат предхождани от периоди от време, които Библията нарича последно време. Белезите на последното време са описани в Мат. 24 гл.

Събитията, които ще се случат след това са: Грабване на църквата; Период от седем годишна скръб (под управлението на Антихрист); Второ идване на Христос на земята, и Милениално (1000 годишно) управление заедно със неговите светии; Битка при Армагедон, (където Божиите войнства ще сразят дяволските пълчища); Възкресение на мъртвите; Съд пред Божия престол и раздаване на награди и осъждения; Унищожаване на земята и небето, и създаване на ново небе и нова земя, (в които ще царува правда). Вечност.

Имаме основание да вярваме, че времената в които живеем са последни. И че се намираме в момент от човешката история, непосрествено преди нейния край.

Времената, в които живеем са усилни

Това може да означава и динамични. Животът днес (особено в големия град) е изпълнен със стрес и напрежение. Задачите в работата, отговорностите в семейството и многото други неща, за които трябва да се грижим, ни изпълват с безпокойство. Липсата на време и пари ни притиска допълнително. Модерния човек е отчаян и безпътен. Младото поколение няма идеал, вяра, цели.

Удивително е как във време на научен, медицински и всякакъв друг прогрес, съвремения човек се изправя пред все повече и по-трудни проблеми за решаване. Това се дължи на факта че “умовете на деня”, дори Европейския съюз, не се занимава със истинските проблеми на хората, а ги заобикаля, защото те са преди всичко духовни, а не икономически, политически, или други подобни.

Проблема има събирателен характер, и е колкото съвременен, толкова и древен, той се нарича “грях”. Карл Юнг го илюстрира така: "Старите примитивни грехове не са мъртви, а се спотайват в тъмните ъгли на модерните ни сърца - все още там и все така отвратителни."

Времената, в които живеем са зли

Дяволът е наречен “Князът на този свят”. Властта над живота на хората му бе дадена от Адам и Ева в райската градина. След грехопадението земята бе прокълната да измени на първоначалния си съвършен ред на функциониране. Затова днес има толкова природни катаклизми, а хората са подвласни на превратности и зло.

Духовния свят е разделен на сфери на влияние наречени “Царства”. Те са “царство на тъмнината”, и “царство на светлината”. Тези царства нямат географски граници, те се изразяват в покорството на сърцата на хората и на кого са предадени да служат. Или на греха и на Дявола, или на святостта и на Христос. Преминаването от едното в другото, става чрез акт на свободната воля на човека. Независимо къде се намира човек (в коя държава на света, да речем България или Америка), той ще се намира в една от двете сфери на влияние. Затова вярна е максимата: “Където и да си по света - ти може да си в света, и където и да си по света – ти можеш да бъдеш в Божието царство”.

Времената, в които живеем са благодатни и спасителни

Там където се увеличава злото и грехът, успоредно се увеличава и Божията благодат. Бог дава възможност за всеки съвременен човек. Неговото отношение към “венеца на творението” не се е променило. Той го обича и го приема с любов и милост. Затова изпрати и Своя Син.

С идването на Христос на земята, започна нова ера във взаимоотношенията между Бог и човек. Небето се отвори и заради жертвата на Христос на кръста, всеки който се обърне с покаяние и вяра ще получи прощение на греховете и живот вечен.

Бих искал да те уверя днес, че и ти си включен в Божия план за спасение, и ти имаш своето място в Историята на човечеството. Може би си неуверен и животът ти е изпълнен с лични драми и превратности, или просто си “добро момче”, което не се замисля за духовните въпроси. Каквото и да е, нещата които се случват на тази земя те засягат, затова във време като това ти имаш нужда от насоки.

Насоки за време като това:

- Потърси лично спасение – “Днес е благоприятно време, днес е спасителен ден” - 2 Кор. 6:2.

Още сега можеш да се обърнеш към Бога за прошка и да получиш дарът на Вечния живот. Ако никога не си се молил и изпитваш затруднение в това, използвай нашата Молитва за спасение.

- Бог може да те опази от дявола и злото в света – Пс. 121:7; 2 Тим. 4:18.

Ако си преминал от царството на тъмнината в царството на светлината ти имаш защитата на Светия Дух, който действа на земята. Отърси се от страха в сърцето си и имай дързост в Името на Христос.

- Гледай на себе си, а не на другите – Йн. 21:22

Хората около тебе могат да вършат грехове и да хулят Бога, ти не им обръщай внимание, те ще отговарят за себе си. Спомни си праведния Ной, как със вяра построи спасителен кораб и се избави от потопа, заедно с домачадието си – Мат. 24:36-38.

- Дръж се за благочестиви хора, не общувай с хора, които те дърпат назад. “Лошите другари покваряват добрите нрави” - 1 Кор. 15:33.

Хората около нас имат влияние в нашия живот. Те могат да ни повлияят за добро или за зло. Могат да ни подкрепят в пътя към небето, могат да ни заведат и в ада.

- Пази себе си чист и неопетнен – “Търсете онази святост без която никой няма да види Бога” – Евр. 12:14.

Прочети поемата на арх. Серафим Чист цъфти.

- Моли се всеки ден и търси Божието водителство и закрила, “за да не те постигне онзи ден неподготвен” – Мк. 13:35,36.

Никой не знае, кога Христос ще се върне отново. Неговото пришествие може да стане във всеки момент.

- Разчитай на Бога за снабдяването на твоите ежедневни нужни. “Той се грижи дори за врабчетата, а всеки косъм от главата ни не пада без неговото знание” – Мт. 6:25-34.

Бог се интересува от всеки детайл на нашия живот. Той има грижата да снабди това от което се нуждаем. От нас се иска да вършим неговата воля, и да вярваме, че той има добри неща за нас, и че мислите му са за бъдеще и за надежда.

Стихове за допълнително изследване: 1 Сол. 5:1, и сл.; 1 Тим. 4:1, и сл.; 2 Тим. 3:1, и сл.