Начало > Тълкувание на Новия Завет > Том III: От Посланието до Галатяните до Откровението
Глава 15
Google

Глава 15.

Без цитат. Цитат от: .

1 И видях на небето друго знамение голямо и чудно: седем ангела, които държаха седем язви, които са последните, защото с тях се изчерпва Божият гняв.

2 И видях нещо като стъклено море, размесено с огън, и че тия, които бяха победили звяра и образа му и числото на името му, стояха при стъкленото море, държейки Божии арфи.

3 И пееха песента на Божия слуга Моисея и песента на Агнето, казвайки: Велики и чудесни са Твоите дела, Господи Боже Всемогъщи; праведни и истинни са Твоите пътища, Царю на вековете.

4 Кой няма да се бои от името Ти, Господи, и да го прослави? Защото само Ти си свет; понеже всичките народи ще дойдат и ще се поклонят пред Тебе, защото се явиха Твоите праведни съдби.

5 И след това видях, че на небето се отвори храма на скинията на свидетелството;

6 и седемте ангела, които държаха седемте язви, излязоха от храма, облечени в чисти и светли ленени дрехи и препасани през гърдите със златни пояси.

7 И едно от четирите живи същества даде на седемте ангела седем златни чаши, пълни с гнева на Бога, Който живее до вечни векове.

8 И храмът се изпълни с дим от славата на Бога и от Неговата сила; и никой не можеше да влезе в храма, преди да се свършат седемте язви на седемте ангела.
 

Предсказаното в гл. 14, сега ще се изпълни чрез последователни стъпки и различни действия. Предвещава се това с нова и чудесна символическа сцена; седем ангели се показват на небето, изпратени да наложат на звярът и помощниците му седем язви, които се наричат последни, защото с тях се довършват наказанията на Божия гняв. Числото им е седем както и в другите случаи, защото това число означава съвършенство. Щом се дава заповедта, прославеният сонмъ от мъченици около Божият престол, чиято кръв звярът бил пролял, пеят песен на очаквано тържество, и възхваляват правдата Божия, която ще се прояви в погубването на звярът.

Тогава небесният храм се отваря, и седемте ангели на Божията правда излизат от него великолепно облечени. Едно от животните, които поддържат Божият престол (виж. бел. на гл. 4:6-9) дава на всеки от ангелите чаша, подобна на чашите, които се употребявали за излияния, пълна с жидкост414, която означава Божият гняв. Храмът тозчас се напълва с дим от огънят на Божият гняв, поради, което никой не може да влезе да ходатайствува за тези, които ще страдат. Наказанието, прочее, е сигурно и неизбежно; и чашите се изливат съобразно с Божията воля.

Ст. 1. Този стих служи като въведение на цялото видение. Видението започва със ст. 2. Виж. бел. на гл. 10:1.

Ст. 2. Виж. гл. 4:6, и бел. Морето е бистро, прозрачно, и лъскаво, като стъкло стопявано на огън. Огънят изразява Божията правда, която ще се разпали против гонителите на Църквата. – Победили. Виж. гл. 2:7,11,17,26. – При415 стъкленото море, - или на него като на някой помост, или, по-вероятно, на брегът му, както Мойсей и Израилтяните стояли на брегът на Червеното Море, и пеели песента вместена в Из. гл. 15. – Божии арфи416, китари, които се употребяват за пеене хвали на Бога. Това е пригодно употребление на всички музикални инструменти (Пс. 150).

Ст. 3,4. Песента на …. Моисея. Тука се загатва за песента, която Мойсей и Израилтяните пели на брегът на Червеното Море след чудесното си избавление от Египтяните. – И песента на Агнето. Те славословили още по-голямото избавление на изкупените чрез умилостивението направено от Божието Агне и под негово предводителство. – Проявлението на Божиите праведни съдби ще накара народите да му се кланят.

Ст. 5. Виж. бел. на гл. 11:19. – На скинията на свидетелството, - на Светая Светих, където ковчегът на завета се пазил, в който е имало спомени от Божя завет. Виж. Д.А. 7:44; Евр. 9:1-5.

Ст. 6. Значението на облеклото на ангелите е като онова на светиите в гл. 19:8. Срав. с Мт. 17:2, 28:3; Д.А. 1:10, 10:30; Отк. 1:13-16. Чистите бели ленени дрехи на свещениците в храма били белег на святост и на свято служение. Поясите на ангелите също така загатват за официалните пояси на свещениците. Символизмът на седем ангели отговаря на символизмът на ангелите със седемте тръби, и на честото употребление на числото “седем” на други места.

Ст. 7,8. Виж. бел. на гл. 4:6-11. Срав. с Ис. 6:4. Това изображение, което е толкова величественно, колкото е и просто, лесно се разбира. Когато язвите се прекратили, димът се изгубил от храмът, тъй щото ходатайството можело да се подземе пак.

Назад | Съдържание | Напред