Начало > Поезия, музика, песни > Поезия
Рождество
Google

РОЖДЕСТВО

От небето до земята пътят дълг извървя,
за да огрее в тъмнината Витлеемската звезда.
Да освети сърцата на обърканите в ноща и
надежда да даде на сломените в духа.
Като малко бебе се роди, но от славата не се освободи,
и при все, че взе човешка плът си остана Бог такъв,
какъвто бе при сътворението, преди началото на началата,
преди да сътвори небето и земята.
Но реши да слезе и при своите да дойде,
без фанфари и придворни дами,
и въпреки, че беше Цар, и на всички Господар,
смири се и роди се в яслите на двора - в обора.
Съживление настъпи в града голям,
защото чакаха събитието голямо да се случи там.
За едни то бе като балсам,
а за други като Ирод - безпокойствия за личния им план.
И при все, че имаше и суетня, ангелският хор ехтеше,
и въпреки човешката война с Бога,
милост идваше за всеки и спасение навеки.

- Данаил Радков -