Начало > Креда, разработки, басни > Разработки > Богословието на греха, закона и смъртта (Римляни 1-8 гл.)
Бележки
Google

Бележки

1 Рим 5:12-13

2 G. F. Hawthrone, R. P. Martin, D. G. Reid. Dictionary of Paul and his Letters, p. 887

3 РАЙРИ, Чарлз., Основно богословие, стр. 253

4 Пак там стр. 254

5 Пак там

6 G. F. Hawthrone, R. P. Martin, D. G. Reid. Dictionary of Paul and his Letters, p. 887

7 “А като съгрешавате така против братята, и наранявате слабата им съвест, вие съгрешавате против Христа”

8 “Защото копнежът на плътта е враждебен на Бога, понеже не се покорява на Божия закон, нито пък може”

9 “Не знаете ли, че комуто предаваме себе си като послушни слуги, слуги сте на оня, комуто се покорявате, било в греха, който докарва смърт, или на послушанието, което докарва правда?”

10 “Благодарение, обаче, Богу, че като бяхте слуги на греха, вие се покорихте от сърце на оня образец на вероучението, в който бяхте обучени”

11 17-20 “Затова не аз върша това, но грехът, който живее в мене. Защото зная, че в мене, сиреч, в плътта ми, не живее доброто; понеже желание за доброто имам, но не и сила да го върша.Защото не върша доброто, което желая; но злото, което не желая, него върша.Но ако върша това, което не желая, то вече не го върша аз, а грехът, който живее в мене”

12 “нека отхвърлим всяка тегоба и грях, който лесно ни сплита”

13 РАЙРИ, Чарлз., Основно богословие, стр. 365

14 стр. 482

Назад | Съдържание