Начало > Креда, разработки, басни > Разработки > Богословието на греха, закона и смъртта (Римляни 1-8 гл.)
Закон
Google

3. Закон

3.1 Стихове

"Закон" със "закона" се среща 48 пъти в: 2:12,14,15,17,18,20,23,25,26,27,3:9,20,21,27,28,31,4:13,14, 15,16,5:13,6:14,15,7:1,2,3,4,5,6,7,8,9,16,21,22,23,25,8:2,3,4,7.

3.2 Същината на закона

Първите пет книги от Библията известни като Петокнижието на Мойсей включват целия закон. От своя страна той е разделен на три части: нравствен закон, церемониален закон и юридически закон.13

Десетте божи заповеди представляват нравствения. Вторият - юридическия е нещо като гражданския закон днес, който регламентира отношенията в обществото и предвижда наказание за нарушителите му. И третия - церемониалния, който регламентира поклонението на Бога от Израил.

3.3 Законът за юдеите

Законът заедно с всички Божествени писания са дадени на юдеите - 3:2. В голяма степен те се гордеели много с него - 2:23, и това повдигало тяхното самочувствие. Те смятали себе си за нещо повече от другите народи, привилегировани, богоизбрани. Всеки юдеин се учел от закона - 2:18; просвещавал се в знанието и истината - 20. С други думи той виждал в Тората Божествен авторитет, връзката между Израил и Бога. Поради това те стриктно спазвали всичко писано в него, като мислели, че това ще ги спаси.

3.4 Чрез закона се разпознава само греха

В трета глава обаче, този техен мит, тази тяхна илюзия е разбит тотално, като се изтъква, че закона не им дава никаква привилегия пред езичниците - 9ст. Законът не ги оправдава от греха, напротив това което той прави, е че показва, изявява, разпознава греха. В 20ст. ясно е казано: “Защото ни една твар няма да се оправдае пред Него чрез дела изисквани от закона, понеже чрез закона става само познаването на греха”. Сравнено с 5:13 “защото и преди закона грехът беше в света, грях, обаче не се вменява, когато няма закон”.

Назад | Съдържание | Напред