Начало > Креда, разработки, басни > Разработки > Възгледът за Божието слово у реформаторите

Бележки

1 “Мартин Лутер – живот и вяра”, стр. 89

2 “Мартин Лутер – живот и вяра” – 115

3 Пак там, стр. 93

4 “Библейско християнство”, Изд. “Нов човек”, стр. 22-27

5 Пак там, стр. 21

6 Проповядване на словото, Кръщение, Празнуване на Св. Тайнства; Молитва за другите; Жертване; Отсъждане по отношение на църковната доктрина; Св. кръст 5

Назад | Съдържание