Начало > Креда, разработки, басни > Разработки > Предбрачни взаимоотношения

8. Заключение

Едва ли можем в обема на настоящия урок да споменем всички важни неща касаещи предбрачния период, но все пак това, което засегнахме би било достатъчно в общи линии за придобиването на една обща представа. Целта на предбрачния период, Божия план за в семейството, Придържане към традиционните морални ценности; Библейското разбиране за ролите в на мъжа и жената, и противопоставянето на светските модели е от основно значение.

Задължение на Християнските образователи, консултанти и на цялата църква е да предадат на тези които им предстои да встъпят в брак, Библейското поучение и личната си опитност. За да имаме здрави семейства в църквата, едни щастливи хора, които с радост вършат божията воля, стълбове и подпорка на истината, което да носи слава на Бог.

Назад | Съдържание | Напред