Начало > Креда, разработки, басни > Разработки > Предбрачни взаимоотношения

6. Ролите на съпрузите в брака

Както всяко нещо в естествения свят има свое предназначение, така и в семейството мъжът и жената имат свои роли, които да изпълняват. За младите е важно да са запознати със задълженията, които им предстоят в бъдещия семеен живот, защото това ще им помогне да изградят едно хармонично и щестливо семейство.

Най-голям проблем представлява приспособяването към новия начин на живот. Той изисква повече усилия, грижи, материално подсигуряване (жилище и пр.), до него момент младия човек е бил под закрилата и подкрепата на своите родители, и новите отговорности често го плашат. Но преди всичко, той трябва изгради новите си взаимоотношения със своя партньор, за да го направи добре ще покажем какво казва Библията. За това ще ни помогне Таблица #2.

Таблица # 2
Задължения
 
МъжеЖени

1. Да обича жена си - Еф. 5:25
2. Да се грижи за жена си - Еф. 5:29
3. Да освещава жена си - Еф. 5:26,27
4. Да не се огорчава срещу нея - Кол. 3:19
5. Да живее благоразумно с нея - 1Пет. 3:7
6. Да бъде интимен с нея – 1 Кор. 7:3
7. Да й бъде верен – Пр. 5:15-19

1. Да следва мъжа си – Еф. 5:22-24
2. Да уважава мъжа си - Еф. 5:33
3. Да бъде скромна -1Пет. 3:3,4
4. Да обича мъжа и децата си -Тит 2:4
5. Да бъде добра домакиня – Пр. 14:1
6. Да бъде интимна с него – 1 Кор. 7:3
7. Да му бъде верна – 1 Кор. 7:2

Назад | Съдържание | Напред