Начало > Креда, разработки, басни > Разработки > Предбрачни взаимоотношения

5. Чистотата и предбрачните взаимоотношения в Библията

Някои автори твърдят, че Библията говори малко за предбрачните взаимоотношение, те казват, че тя говори много за взаимоотношенията в самия брак. По отношение на чистотата на предбрачния период, ние откриваме, че тя говори не малко. Словото ни разкрива, че Божията воля за предбрачните отношения е младите да останат неопетнени, техните взаимоотношения трябва да бъдат платонически. Виж. Традиционния морал и предбрачните взаимоотношения. Апостол Павел в 1Сол.4:3-5, Казва, “Понеже това е Божията воля - вашето освещение: да се въздържате от блудство; да знае всеки от вас, как да държи своя съсъд със светост и почест, не в страстна похот, както и езичниците, които не знаят Бога”. Тези, които познават Бога, не трябва да следват модела на света, той е точно противоположен на това, което Библията казва по въпроса. Той е илюстриран в следната таблица.

Таблица # 1
Основа за взаимоотношенията

 
В светаВ Библията
СексПосвещение
СподелянеСподеляне
ПосвещениеСекс

Виждаме, че както във всички останали неща света предлага модел коренно противоположен на това, което Библията дава. Той казва, че за да разбереш дали някой е за теб трябва първо да го опиташ дали ще си допаднеш с него в леглото, и едва тогава да се жениш за него. Божия модел е първо да разбереш дали един човек е за тебе, да се посветиш на него, да го опознаеш, и това естествено да води до сексуални взаимоотношения.

Ето още два пасажа, които ни говорят за това:

1Тим. 5:1,2 “Стар човек не изобличавай, а увещавай го като баща, по-младите като братя, старите жени като майки, по-младите като сестри - със съвършена чистота”.

Евр. 13:4 “Женитбата нека бъде на почит у всички, и леглото неосквернено; защото Бог ще съди блудниците и прелюбодейците”.

Назад | Съдържание | Напред