Начало > Креда, разработки, басни > Разработки > Предбрачни взаимоотношения

4. Предбрачните взаимоотношения и традиционния морал

В традициите на българина сватбата представлява едно от най-важните събития в живота на човека. За него максимата “човек веднъж се ражда, веднъж се жени, веднъж умира”3, е показателна в това отношение. Той се готви по един специален начин за сватбата. И това е продиктувано от разбирането, че човек веднъж се жени, т.е. според традиционното разбиране развода не е допустим, и брачния съюз е до гроб. Нещо, което е в съгласие и с Библейското учение по въпроса.

Друго важно разбиране, което е съгласно с Библията е чистотата между младите в предбрачните им взаимоотношения. Проф. Стоян Генчев в своето изследване на сватбените обичаи на българина4, илюстрира това в следния цитат:

“Характерът на селскостопанската работа празнично-обредната система, и пр. осигуряват възможност на младите и за лично общуване. Това не променя характера на отношенията им. Те са платонически. В основата им е народния светоглед. Вярването, че недевствената невеста носи нещастие ….”.

Виждаме, как нашите предци са държали на святоста преди брака, както и на важността на брачния съюз. Ние трябва да се стремим да осъществим традиционната приемственност, защото тя носи истинските ценности и духовност. Днес се наблюдава една засилена тенденция, да се пренебрегва традиционния морал, като нещо остаряло и неадекватно, разбира се не всичко, което са вярвали и практикували нашите предци е добро и подходящо за нашето време, но има неща, които ние задължително трябва да възприемем, в това число разбирането на брака и семейството.

Отхвърлянето на традиционното може да бъде опасно. Например в християнското богословие има едно течение, т.нар. либерално богословие, което отхвърля традиционното тълкуване на Библията, и приема за авторитети източници извън нея. И ние виждаме, че това не води до нищо добро за нашата вяра.

В едно интервю по БНТ, екс министър прецедателя Иван Костов запитан защо на мястото на Веселин Методиев, поставя министър на образованието Милчо Димитров, който бил известен със своя консерватизъм в подхода към образованието. Той отговори, че именно консерватизма, т.е. придиржане към традиционността в образованието, носи истинските ценностти. Можем да се съгласим напълно с това мнение.

Назад | Съдържание | Напред