Начало > Креда, разработки, басни > Разработки > Предбрачни взаимоотношения

2. Методология на урока и аудиторията му

В началото трябва да уточним, че в тази му форма (както е изложен в тази писмена работа), урока не може да бъде възпроизведен най-ефективно. Живия контакт и атмосфера налага по-различен подход.Тук ще бъдат изложени основни насоки, за това какво трябва да съдържа един такъв урок, и какви методи могат да се използват, но въпреки всичко така развит, той може да бъде ръководство за водене на един действителен урок.

Аудиторията, към която може да се приложи това поучение е към младежи между 18-25г., но то е подходящо и за по-млади или по възрастни млади хора, въобще за всички, които не са женени, а им предстои встъпване в брак. Това може да са двойки (сгодени, или все още не), или млади хора, които нямат приятел или приятелка. Добре е групата да е правилно подбрана за целта, и да не е много голяма.

За воденето на урока се препоръчва, една непринудена (не учебна атмосфера), така ще се стимулира откритост и споделяне (в църква, частен дом или сред природата). Под формата на диалог, лични свидетелства – споделяне на опитности, за целта се предполага, че водещия урока е вече женен; въпроси и отговори. Но все пак за да има някакво разбиране на Божията воля по въпроса, е добре водещия урока да има основни насоки, които да дава в процеса.

Назад | Съдържание | Напред