Начало > Креда, разработки, басни > Разработки > Предбрачни взаимоотношения

1. Въведение

Една статистика1 показва, че в Америка през втората половина на XX век разводите са нараснали с 700%, а през 1982 всеки втори брак е завършил с развод. Тези данни ни показват една обезпокоителна тенденция, а не е чудно че картината в България е подобна. Традиционните ценности все повече се пренебрегват в различните области на живота в това число и брака и взаимоотношенията преди него. Свидетели сме, че все повече и повече в обществото ни се налагат нови форми на съжителстване между млади момчета и момичета, мъже и жени, без брак и без обвързване. Семейството – тази най-свята институция постановена от Бог е застрашена. За да бъде тя съхранена и поддържана като стандарт, е нужно тези, на които им предстои да встъпят в брак да бъдат научени на Божиите принципи. Това е и предмета на настоящата курсова работа – урок за предбрачни взаимоотношения на вярващи младежи над 16 години.

Съдържание | Напред