Начало > Креда, разработки, басни > Разработки > Петдесятната мисиология
ВИСШ ЕВАНГЕЛСКИ БОГОСЛОВСКИИНСТИТУТ
ОБЕДИНЕН БОГОСЛОВСКИ ФАКУЛТЕТ

Семестриална работа на тема:

“КРАТЪК ПРЕГЛЕД НА ПЕТДЕСЯТНАТА МИСИОЛОГИЯ”

Домашно задание от Данаил Цветанов Радков, студент V курс

Към курса: “МИСИОЛОГИЯ”
Преподавател: Сара Хюет

СОФИЯ, Януари 2001

Когато мисионерското движение на световното Петдесетниество си спечели известност, то стана феномен изучаван от социолози, антрополози, църковни дейци и обикновени журналисти. Религиозният свят се сблъска с факта, че Петдесетните са дошли, за да останат. От друга страна, мисионерските стратези се запитваха въпроса повдигнат от Donald A. McGavran: “Какво прави Петдесетните църкви да растат?”. Въпреки, че той не беше първия, който изучава Петдесетниците, McGavran беше един от първите мисионерски стратези, който каза на евангелския свят, че има да се учи от своите Петдесетни братя”1

СЪДЪРЖАНИЕ

I. ВЪВЕДЕНИЕ

II. КАКВО ВЯРВАТ ПЕТДЕСЕТНИЦИТЕ ОТНОСНО МИСИЯТА?

A) Буквално тълкуване на Библията
Б) Християнство и опитност
В) Личността и силата на Светия Дух
Г) Христоцентричност
Д) Неотложна Мисиология

III. КАК ПЕТДЕСЕТНИЦИТЕ ИЗВЪРШВАТ МИСИЯТА?

А) Обикновения вярващ и Петдесетната мисиология
Б) Методология на Петдесетната мисиология

1. Местни църкви
2. Основаване на църкви
3. Урбанистична стратегия
4. Публикуване и разпространение на литература
5. Мисионерско обгрижване/финансова подкрепа

IV. МОДЕЛЪТ НА НАЙ-ГОЛЯМАТА ЕВАНГЕЛСКА ЦЪРКВА В СВЕТА

V. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

VI. БИБЛИОГРАФИЯ

БЕЛЕЖКИ

Напред