Начало > Креда, разработки, басни > Разработки > Възгледът за Дева Мария

Бележки

1 Православието - стр. 198

2 По-късно, обаче, Мария е имала и други деца, защото в Свещ. Писание се говори за братята и сестрите на Исус - Мт. 13:55,56. Не се дават сведения тези деца да са били от друга жена на Йосиф.

3 1Кор. 15:45

4 Рим. 5:12-15

5 Православието - стр. 201

6 Вяра, надежда, любов - стр. 81

7 Самуил, Самсон, и др.

8 Православно догматично богословие - стр. 119

9 Православието - стр. 201

10 Византийско богословие - стр. 189,190

11 Вяра, надежда, любов - стр. 262

12 Пак там - стр. 295

13 Ако е поставена в дома ви, е необходимо да се молите пред нея; .... Жените трябва да полагат лявата си ръка върху Богородица, а мъжете дясната и да се молят; ....Когато някой в дома ви се разболее, е необходимо да вземете малко олио с клечица и с него да нарисувате кръст върху челото на нуждаещия се; Пред чудодейната икона на “Света Богородица Йерусалимска” може да държите дори лекарства и храни, за да се изчистят и заредят благотворно.

14 Дечица мои, това ви пиша, за да не съгрешите, но ако съгреши някой, имаме ходатай при Отца, Исуса Христа праведния.

15 Защото има само един Бог и един ходатай между Бога и човеците, човекът Христос Исус.

16 Български Библейски Речник - Компютърна версия, статията под заглавие Мария I.

17 Рим. 15:4; 1Кор. 10:11

18 Лк. 1:38

19 Лк. 1:27-29

20 Лк. 11:27,28

21 New dictionary of theology - p. 415

22 1Йн. 5:11,12

23 Рим. 5:1

24 Кол. 2:8

25 Мт. 7:3

Назад | Съдържание