Начало > Креда, разработки, басни > Разработки > Възгледът за Дева Мария

Библиография

1. Алексиев, С., Вяра, надежда, любов. “Духовно възраждане”, Враца, 1991

2. Библия или Свещеното Писание на Стария и Новия завет, РИ – 1924

3. Булгаков, С., Православието, ИК “Христо Ботев”, С., 1994

4. Български библейски речник., Цариград, 1884 (Компютърна версия)

5. Дюлгеров, Цоневски, Православно догматично богословие, В. Търново, 1997

6. Майндорф, Йоан, Византийско богословие, Гал – Ико, С., 1995

7. Burgess, S., McGee G. Dictionary of Pentecostal and Charismatic Movements, Zondervan, Grand Rapids, 1992

8. Ferguson, Wright, New dictionary of theology, IVP, 1988

Назад | Съдържание | Напред