Начало > Креда, разработки, басни > Разработки > Възгледът за Дева Мария

11. Критически анализ на образа на Мария

Относно нейния образ можем да изтъкнем следните критически бележки:

- Бог я избра – Лк. 1:30. Имало е и други свети жени в Палестина по това време (дори тя да е била “най-благодатната между тях); ударението тук не е толкова върху нейните достойнства, а върху Божия избор. Самата Мария е била изненадана от това, че Бог се е спрял на нея”19.

- Христос сам определи нейния статут. Още докато Исус бе на земята, е имало стремежи за издигането й. Веднъж, когато Христос проповядваше Божието слово, един глас от между народа каза: “Блажена е утробата, която те е родила, и съсците, от които си сукал”, а Той в отговор каза: “По-добре кажи блажени са ония, които слушат Божието слово и го пазят”20.

- Църковните събори и креда на Църквата не се занимават с нея, нито й дават някакъв статут, освен по отношение на Исус, напр. Девственото зачатие, и др.

- Култът към Мария се заражда през Средните векове21, което противоречи на критерия на ПЦ за древност, т.е. че мерилото за истинност е древността, напр. Василиевата литургия или Диптихът на Православните църкви.

- Догматът за Божията майка е базиран изцяло на Свещ. Предание.

Назад | Съдържание | Напред