Начало > Креда, разработки, басни > Разработки > Възгледът за Дева Мария

10. Мястото на Мария в християнския живот и опитност

Трябва да бъдем обективни към нейната личност. От една страна, ние виждаме едно прекалено внимание към нея в Православието и Католицизма, от друга страна, сме свидетели на абсолютното й игнориране и пренебрегване от страна на протестантизма. В библията са описани образите на много старозаветни и новозаветни герои на вяра – хора, достойни за най-високо място в Небесното царство; целта на това е ние да се поучим от тяхната вяра, грешки и посвещение към Бога, една от тях е и Мария. Подчертавам: единствено да се учим от тях в рамките на Писанието17, как могат те да ни помогнат да служим по-добре на Бога. Недостойно и необосновано е да ги въвеждаме обаче във вътрешния живот на Църквата и да ги правим част от духовната си опитност. Нека имаме вярата и покорството на Мария – “Ето Господната слугиня”18, но да не я поставяме между нас и Христос. На кръста Исус каза: “Свърши се”, и завесата на храма се раздра – това действие и тези думи показват, че достъпът до Светая светих, до присъствието на бога е свободно за всеки и вече нямаме нужда от посредническата роля на свещеник или на който и да било друг.

Назад | Съдържание | Напред