Начало > Креда, разработки, басни > Разработки > Възгледът за Дева Мария

9. Дева Мария в Библията

Любезният й характер и забележителната й история, в отношение към чудесното рождение на Христос, са описани в първите две глави от Матей и Лука. Родословието на Спасителя чрез нея, по линия на Давид и Авраам, общо се вярва, че се спазва в Лк. 3гл., за да докаже, че той се роди “по плът”, съгласно старозаветните пророчества. След завръщането от Египет в Назарет само пет пъти е споменато за нея в Евангелската история: три пъти някак си с изобличение от Христос – Мт. 12:46-50; Лк. 2:49,50; Йн. 2:4; веднъж, когато той я препоръча на грижата на Йоан – Йн. 19:26, и за последен път, когато тя беше между учениците след Христовото възнесение – Д.А. 1:14. Оттогава насетне в Деянията на Апостолите, посланията, и Откровението никъде не е споменато за нея. Тя бе “благословена между жените”, но “още по-блажени са” говори сам Спасителят, “които слушат словото Божие и го пазят” – Лк. 11:27,28.16

Назад | Съдържание | Напред