Начало > Креда, разработки, басни > Разработки > Възгледът за Дева Мария

7. Молитви към Мария

Православната църква почита молитвено Дева Мария, напр. Във вечерните молитви присъства и молитва към нея, тя е следната: “Блага Майко на преблагия Цар, пречиста и благословена Богородица Марио! Излей над страдната ми душа милостта на Твоя Син и нашия Бог и със своите молитви ме упъти към добри дела, за да премина останалото време на живота си без грях и чрез тебе да намеря рая, Богородице Дево, едничка чиста и благословена”12.

На гърба на фотографията на Прочутата Йерусалимска икона на Божията майка (която в началото на 2000та година наводни Столицата) има наставления за това, как хората да й се молят: “Преблага моя Царице, надеждо моя Богородице, Закрилнице на сираците и Застъпнице на странниците, Радост на скърбящите и Покровителка на притесняваните! Ти виждаш моята беда, Ти виждаш моята скръб, помогни ми, понеже съм немощен; упъти ме, понеже съм странник. Ти знаеш моята беда – избави ме, както ти искаш. Защото нямам друга Помощница, ни Застъпница, ни блага Утешителка, освен Тебе, о, Божия Майко. Запази ме и ме покрий во веки веков”. Прибавени са и други наставления, за това, как да се общува със самата икона13.

Още от пръв поглед в тези две молитви може да се види, че обръщението към Девата е като към Бога, защото единствено Той може да помага, утешава, да се застъпва, да покровителствува. Чудя се една такава молитва, дори произнесена, е бъде ли чута? Защото дори и свята жена, тя е била човек и след смъртта си е преминала в отвъдното, което се разделя с преграда от настоящия свят, която не може да се прескача току-така. Не вярвам, че тя може да чуе нашата молитва, макар че допускам, че може да има достъп до Христа, също както се съмнявам и в другите й качества и функции, които неоснователно й се приписват.

За мен молитвите към Мария и който и да било друг светия са неприемливи. Ние имаме един ходатай, който е напълно достатъчен за нас, това е Исуса Христа Праведния – 1Йн. 2:114, и като правим Мария застъпница пред Него, омаловажаваме Неговото ходатайство и вседостатъчност като посредник между Бога и човеците - 1Тим. 2:5.15

Назад | Съдържание | Напред