Начало > Креда, разработки, басни > Разработки > Възгледът за Дева Мария

2. Имена на Мария

а) “Дева Мария” – по отношение на непорочното (девствено) зачатие, т.е. че тя не е познавала мъж, реди Христос да се въплъти от Св. Дух2;

б) “Богородица (theotokos) или Божията майка”, както е наречена в Лк. 1:43;

в) “Новата Ева” – така, както ап. Павел прави паралел между Адам и последния Адам в лицето на Исус Христос3, който за разлика от първия, който не бе покорен на Бога, чрез когото влезе грехът в света, бе покорен на Бога и чрез него дойде избавлението4. По същия модел се прави паралел между Ева и Новата Ева, т.е. Дева Мария;

г) “Небесна Царица” – тъй като тя не видяла изтление след своята смърт, сега пребивава на небесата отдясно на Христос, като Небесна царица;

д) “Застъпница” – тя се моли за човешкия род, като прославена на небесата, като се застъпва пред нейния Син5. Виж и № 7;

е) “Утешителка” и

ж) “Покровителка”, за които виж отново № 7, и др.

Назад | Съдържание | Напред