Начало > Креда, разработки, басни > Разработки > Възгледът за Дева Мария

1. Въведение

Личността на Мария (земната майка на нашия Господ Исус Христос) е била дискутирана много оживено, особено от средните векове насам. За едни (Православна църква – ПЦ, и Католическа църква) тя заема голямо място както в догматично, така и в практично отношение в църковния живот. За други (напр. Протестантите) тя няма почти никакво значение. Последните няколко години култът към нея се възражда с още по-голяма сила у нас. Много хора имат нейната икона у дома си и се молят пред нея, дори стоят с часове на опашка, за да се поклонят на някоя по-голяма нейна светиня, дошла от далеч. Всичко това ни дава още по-голямо основание да анализираме и обмисляме нейния образ от богословска и историческа гледна точка и да я повишим или понижим според нашите заключения. (Криво да седим, право да съдим!). Настоящата работа цели точно това. Тя не претендира за изчерпателност, но дава своя скромен принос по въпроса.

Съдържание | Напред