Начало > Креда, разработки, басни > Разработки > Пледоария на невинността - Йов 9 и 10 гл.
БЪЛГАРСКА БИБЛЕЙСКА АКАДЕМИЯ “ЛОГОС”

Есе на тема:
“Пледоария на невинността” – Йов 9 и 10 гл.

от Данаил Цветанов Радков, Студент III курс
Към курса: “Литература на мъдростта”
Преподавател: п-р Вениамин Пеев маг. хум. науки
Май 1999

“Той погубва и непорочния и нечестивия”1
“Ще река Богу: Недей ме осъжда, покажи ми защо ми ставаш противен”2

СЪДЪРЖАНИЕ

1. Въведение

2. Жанр, форма, място в структурата

3. Анализ

3.1 Бог е Могъщ и Суверен 9:1-13

3.2 Божията милост и справедливост поставени под съмнение 9:14-24

3.3 Отчаяние и дързост 25-35

3.4 Начало на спора с Бога 10:1,2

3.5 Показва своята невинност и търси причина за осъждението си 3-7

3.6 Бог създава ли за да погуби? 8-17

3.7 Имам право на лично човешко щастие на Земята! 18-22

4. Заключение

5. Библиография

Бележки

Напред