Начало > Креда, разработки, басни > Разработки > Б.Б.Ц. София - 1985-1995г.

Бележки

1 П-р Тимотей Михайлов, Пастирска голгота, стр. 80-81

2 Обединен богословски факултет към Висш евангелски богословски институт

3 Термин, обозначаващ духовен подем и църковен растеж

4 Другите две са в кв. “Булина ливада” и кв. “Илиенци”

5 Кратка история на Българска Божия Църква – стр. 5

6 Книга от Новия Завет, описваща раждането на Христовата църква и разпространението на Евангелието

7 Висш институт по архитектура и строителство

8 Национален дворец на културата

9 По данни на п-р Павел Игнатов в доклада Development of Bulgarian Church of God in Sofia and the region for the period from 1970 to 2001, “Bulgarian Church of God”, Sofia, 2001

10 Вземайки средно 400 души към 1985г., в съотношение към 4000 през 1995г.

11 Из статията “Разбулване на четвъртата сила”, от 09.09.1991г.

12 Из интервю на Ясен Бориславов във в. “Дума”, от 21.02.1995, цитирано от в. “Християнски вести”, бр. 1-2, от 1995г., стр. 5.

13 По данни на п-р Румен Иванов, (отговарящ за водните кръщения в ББЦ - София), в интервю от 01.03.2001г.

14 Днес членството е около 60% на 40%, с превес на ромите, т.е. след промените ББЦ се отваря за малцинството

15 Библейски уроци “Как да изучаваме Библията”, “Предбрачни взаимоотношения” и др., провеждани от п-р Венцислав Стойков в младежкото събрание. Семинари и конференции с чуждестранно участие

16 според брат Велислав Алтънов, в интервю от 08.03.2001г.

17 От 22.02.1984г., подписан от главен специалист Цветков, публикуван във “Вестители на истината”, стр. 383

18 Според п-р Евгени Делчев, в интервю от 21.02.2001г.

19 По данни на п-р Станислав Тодоров, в интервю от 15.03.2001г.

20 Народна милиция

21 Из интервю на проф. Дейвид Хортън, пред “Християнски вести” – май 1995, “Приложение за гостуването на Фил Дрискол”

22 В това отношение оказва влияние връзката на църквата с Запада, и по специално внасянето на християнски филми, като: “Исус от Назарет”, “Последните дни на Помпей”, “Quo Vadis”, “Бен Хур”, “10те Божии заповеди и др. Това се харесва на невярващите, тъй като масово се е налагалала Съветската култура, филми и изкуство, и на всичко западно се е гледало с интерес.

23 Според п-р Станислав Тодоров (в интервю от 15.03.2001г.), преди 1989г. ББЦ е най-силната харизматична църква в България

24 “Из спомените на п-р Борис Иванов”, записани от съпругата му сестра Лидия, предоставени от п-р Румен Иванов, в интерю от 01.03.2001г.

25 Споделен в личен разговор

26 Лични свидетелства, споделяни на богослужения, чути от автора на Дипломната работа

27 Като втора опитност, задължително придружено с говоренето на чужди езици (глосолалия) като белег

28 Обяснение на п-р Евгений Делчев, в интервю от 21.02.2001г.

29 Записано на интервю от 15.03.2001г.

30 Из интервю с проф. Дейвид Хортън – “Християнски вести”, (извънредно издание) май 1993г.

31 По данни на п-р Иван Иванов, в интерю от 11.03.2001г.

32 бр. 1/1994г, цитирано от “Християнски вести”, бр. 3, от 1994г.

33 Разказва п-р Валерий Ждраков, в интервю от 07.03. 2001

34 В интервю от 15.03.2001г.

35 По данни на п-р Иван Марянович, в интервю от 24.02.2001г.

36 Необичайно, свърхестествено явление – Синонимен речник стр. 1063

37 В интервю от 20.02.2001г.

38 Кратка история на Българска Божия Църква, стр. 3

39 Пак там, стр. 4

40 “Християнството през вековете”, стр. 646

41 В интервю от 20.02.2001

42 Национален отговорник на турско-циганското малцинство, в интервю от 27.02.2001.

43 Споделени в интервю от 20.02.2001г.

44 Всеки е добре дошъл в църквата, независимо от възраст, пол, образование, социална и етническа принадлежност

45 Виж. Приложение 3

46 За едно описание на основаване на църква с негово участие, виж. Приложение 4.А

47 П-р Румен Иванов (син), в интервю от 01.03. 2001г., и п-р Тодор Енчев (баджанак), в интервю от 14.03.2001г.

48 По разказа на п-р Тодор Енчев, в интервю от 14.03.2001г.

49 Друго име на Тинчевистите

50 Фил. 4:3, Отк. 21:27

51 По данни на п-р Румен Иванов, в интервю от 01.03.2001г.

52 През октомври 2000г., църквата празнува 100г. Световно петдесетно движение, 80 години Петдесетно движение в България, и 30 години от официалното свързване с Church of God – Cleveland,TN

53 Виж. Палатката – първи големи събрания

54 По данни на п-р Станислав Тодоров, в интервю от 15.03.2001г.

55 За едно по-подробно описание на основаването на църква “Ново поколение”, виж. Приложение 4,Б

56 За едно описание на стратегията на основаване на тези църкви, виж. Приложение 4,А, “Основаването на църквата в Люлин”, както и за приносът към този процес на п-р Борис Иванов, точката под неговото име

57 Термин често използван от амвона и в църковния речник

58 Кратка история на Българска Божия Църква, стр. 3

59 По данни на Велислав Алтънов, в интервю от 08.03.2001г.

60 Според п-р Иван Марянович, който е запознат подробно с конфликта между ББЦ и ОБЦ, в интервю от 24.02.2001г.

61 Велислав Алтънов, в интервю от 08.03.2001г.

62 “Само Исус” – учение, което не вярва в Троичноста у Бога, а че Отец и Св. Дух са само проявления на Исус. Ерес в древността позната като “Модалистично монархианство”, възобновена в началото на XX век от Петдесятните среди в Америка

63 Евангелски вестник, бр. 5, от 15-29 март 1995г., стр. 3

64 По данни на п-р Станислав Тодоров, в интервю от 15.03.2001г.

65 Посочва се в коя местна църква на ББЦ се е черкувал анкетираният през периода

66 Повече мъже или повече жени

67 Дава се възможност за посочване на повече от един отговор

68 Възгледът на п-р Тома Спасов за проповядването, споделен в интервю от 22.02.2001г

69 Тъй като често не се е знаело къде ще бъде следващото богослужение, времето се е използвало най-рационално, 3-4 часа и повече

70 Редът не винаги е един и същ като последователност; предложения модел тук е по описанието на п-р Тома Спасов

71 Друг път някой издига глас, а друг тълкува езиците

72 Когато има гости или се провежда събор, се проповядва без ограничение от времето и броя на проповедниците.

73 Служители и миряни се ръкуват (всеки с всеки)

74 По чиито данни е написано една част от това приложение

Назад | Съдържание