Начало > Креда, разработки, басни > Разработки > Б.Б.Ц. София - 1985-1995г.

ВИСШ ЕВАНГЕЛСКИ БОГОСЛОВСКИ ИНСТИТУТ – СОФИЯ
ОБЕДИНЕН БОГОСЛОВСКИ ФАКУЛТЕТ

Дипломна работа

Тема:

"Предпоставки и фактори обуславящи църковния растеж на Българска Божия Църква – София, през периода 1985-1995г."

НАУЧЕН РЪКОВОДИТЕЛ: маг. п-р Теодор Опренов
КОНСУЛТАНТ: маг. Таня Петрова
ДИПЛОМАНТ: Данаил Радков

София, 2001г.

Тази дипломна работа беше приета от преподавателския състав по препоръка на п-р маг. Теодор Опренов преподавател по Практическо богословие

Анотация
БЛАГОДАРНОСТИ
ПОСВЕЩЕНИЕ
МОТО:

Глава 1. “Въведителни части”

1.1. Увод
1.2. Преглед на периода
1.3. Обяснение на термина “църковен растеж”
1.4. Доказателства за църковния растеж през периода
1.5. Описание на анкетите и интервютата

Глава 2. “Предпоставки за църковен растеж”

2.1. Гонения и нелегално съществуване
2.2. Динамичност на служението
2.3. Агресивно лично евангелизиране
2.4. Чудеса и знамения
2.5. Палатката – първи големи събрания

Глава 3 “Фактори на църковния растеж”

3.1. Свобода и Благовремие
3.2. Големи зали и улични евангелизации
3.3. Модерно хваление
3.4. Феноменът “Привличане на нови души”
3.5. Харизматични водачи
3.6. Доброволен принцип на служение и членство
3.7. Посещението на западни служители
3.8. Роене на по-малки общества

Глава 4. “Заключителни части”

4.1. Значението на ББЦ – София за ББЦ – България
4.2. Проблеми в работата на ББЦ – София

Заключение
БИБЛИОГРАФИЯ
ПРИЛОЖЕНИЯ
Бележки

Напред