Начало > Креда, разработки, басни > Разработки > Б.Б.Ц. София - 1985-1995г.

БИБЛИОГРАФИЯ

А) на кирилица

1. Библия, РИ – 1938г.

2. ЗАРЕВ, И., История на Евангелските петдесетни църкви (1920 – 1989), Изд. ЕООД ”Благовестител”, С.,1993

3. КЕРНС, СТОЯНОВ, ЗЛАТЕВ, Християнството през вековете, И.К. “Нов Човек”, С., 1998

4. КРЪСТЕВА, А., Общности и идентичности в България, “Петекстон”, С., 1998

5. КУЛИЧЕВ, Х., Вестители на истината, Б.Б.Д., С., 1993

6. МИХАЙЛОВ, Т., Пастирска голгота, Изд. на ББЦ, С., 1992

7. Синонимен речник на Българския език, ИК. “Маг 77”, С., 1997

8. СТОЙКОВ, В., Кратка история на Българска Божия църква, Интернет версия, адрес: http://members.nbci.com/XMCM/venci/Histor

Б) на латиница

1. Ignatov, P., Development of Bulgarian Church of God in Sofia and the region for the period from 1970 to 2001, “Bulgarian Church of God”, Sofia, 2001

В) Интервюта

1. п-р Павел Игнатов – главен пастир на ББЦ – София, и главен старейщина на ББЦ - България

2. п-р Румен Иванов – пастир в ББЦ - “Център” в София, член на старейшинския съвет и отговорник за образованието на ББЦ - България

3. п-р Тодор Енчев – почетен пастир на ЕПЦ – 2, и пастир в ББЦ - “Център”

4. п-р Тома Спасов – пастир на ББЦ “Булина ливада”

5. п-р Христо Чакалов – пастир на ББЦ “Люлин”, член на Старейщинския съвет и национален отговорник на турско-цигънското малцинство в ББЦ - България

6. п-р Иван Марянович – пастир в ББЦ “Булина ливада”

7. п-р Венцислав Стойков – пастир в ББЦ “Център”, и член на Старейшинския съвет

8. п-р Евгени Делчев – пастир на ББЦ “Дружба”

9. п-р Станислав Тодоров – пастир на църква “Библейска вяра”

10. п-р Иван Георгиев Иванов – пастир на ББЦ “Горницата”

11. п-р Димитър Емилов – пастир на ББЦ “Обеля”

12. п-р Валерий Ждраков – пастир в ББЦ “Ново поколение”

13. Велислав Алтънов – национален координатор по религиозно-правните въпроси и завеждаш религиозната толерантност в ББЦ

Г) Анкети – следват имената на 40 анкетирани членове на ББЦ – София (за същноста на анкетата виж. Приложение 2) по реда на анкетирането им: Десислава Радкова, Красимир Рафаилов, Светла Карловска, Даниела и Христина Марянович, Кирил и Йорданка Константинови, Владимир и Светла Николови, Людмила Казанджиева, Елена Григорова, Мария Николова, Красимира Попчева, Станка Стоянова, Александър Константинов, Мария Пожарашка, Красимира Димитрова, Лилия Димова, Людмила Василева, Бонка Накова, Надя Стойкова, Петър Наков, Георги Рашев, Ина Стефанова, Весела Сейкова, Трайчо Петров, Атанас и Милена Панайотови, Георги и Радостина Петкови, Доля Петкова, Веселина Петкова, Николай Иванов, Марио Димитров, Красимир Владимиров, Галина Данова, Станка Митова, Валентина Павлова, Валери Арнаудов, Симеон Грозданов.

Назад | Съдържание | Напред