Начало > Креда, разработки, басни > Разработки > Б.Б.Ц. София - 1985-1995г.

Заключение

Предпоставките и факторите, които са повлияли на църковния растеж в ББЦ - София през периода 1985-1995г. са многостранни. Те са, както външни (независещи от вярващите), така и вътрешни (инициирани от вътрешния живот и служение на църквата).

Нарастването с хиляда процента е факт.

Предпоставките: Нелегалното съществуване, гоненията, динамичното служение, свръхестествените проявления, агресивното лично евангелизиране, посещенията на западни служители, несъгласието с властта - привличат хората.

След промените факторите: свобода и благовремие, уличните евангелизации, използването на големи зали, модерното хваление, феноменът “привличане на нови души”, доброволният принцип на служение и членство, наличието на харизматични водачи, “роенето” на по-малки общества - влияят мощно върху църковния растеж.

Можем да кажем, че е налице един уникален модел на вътрешен живот и служение, неповторим сред евангелско-протестанстките църкви.

Разгледаното дотук показва, че Бог е поверил на ББЦ - София едно служение на привеждане хора на покаяние в Неговото царство, дал и е инструменти, които мощно да влиаят на църковния растеж.

Въпреки големите успехи обаче, трябва да зададем въпроса: Успя ли ББЦ - София да събере богата духовна жетва, която Бог даде през разглеждания период? В голяма степен “Да”, доколкото е имало подготвени служители, които да поемат отговорност. От друга страна липсата на опит за служение във времена на свобода и съживление е попречило на църквата и нейното ръководство да приобщи и обучи в Християнската вяра мнозина, които не са останали в нейното “лоно”. Това е проблем и до ден днешен. Задържането на новоповярвалите си остава едно от най-големите слабости в служението на църквата.

Ако църквата беше положила повече старание по приобщаването на новоповярвалите, сега членството й щеше да бъде двойно по-голямо, затова тя трябва да се поправи в тази точка. Добре е да се провеждат повече курсове за новоповярвали, които да ги запознават теоретично с основните доктрини на вярата. Да се обучат и призоват хора с дарби, които да са способни да се грижат и изграждат новоповярвалите. Да им оказват отначало по-специално внимание, докато укрепнат и тръгнат уверено в новия път. И най-вече да се подсигури една благоприятна социална среда за включване на новия човек във вътрешния живот и служение на църквата.

Въпреки гореописаната слабост, разглежданият период се явява най-значимия в 50ет годишната история на ББЦ - София. Тя нарасна числено (младите й членове са един голям потенциал за нейното бъдеще), разви множество служения, придоби обществено и международно признание. Ако се върнем на Мотото в началото на настоящата дипломна работа наистина, “От едно малко движение, тя нарасна многократно. От малките тавански и избени стаички, завладя Народния дворец на културата”.

Завършващият тези редове вярва, че поколението вярващи произлязло от това съживление, ще бъде по-подготвено за една нова духовна жетва, и се надява лично да участва в нея – това е и молитвата му.

Назад | Съдържание | Напред