Начало > Креда, разработки, басни > Разработки > Б.Б.Ц. София - 1985-1995г.

4.2. Проблеми в работата на ББЦ – София

Един от най-големите проблеми, с които се сблъсква ББЦ е противоборството с ОБЦ. Пастор Васил Еленков по недостоен начин, заедно със своите съмишленици, постояно се стреми да приобщава към своя съюз църквите, които са създадени и администрирани от ББЦ. Това е проблем не само в София, но и в Национален мащаб60.

ОБЦ постоянно се опитва да дублира дейноста на ББЦ, като не създава, а заграбва създаденото, не евангелизира, а отнема вярващите, не гради на своя основа, а използва построеното от нашата църква.

Според някои разделението през 1990г. е инспирирано от силите, които винаги са се стремяли да разрушат Българска Божия Църква61.

Въпреки многократните опити от страна на ББЦ за изясняване отношенията между двете движения (и дори обединение), досега няма резултат. До голяма степен за това допринасят и някои лъже-учения, които ОБЦ приютява под “своя покрив”, например учението “Оnly Jesus”62; църкви със съмнителен произход и учения; както и пастори с наложени дисциплинарни наказания от други деноминации63.

Назад | Съдържание | Напред