Начало > Креда, разработки, басни > Разработки > Б.Б.Ц. София - 1985-1995г.

Глава 4. “Заключителни части”

4.1. Значението на ББЦ – София за ББЦ – България

Както Централната църква се явява “църква-майка”57 за кварталните и селски църкви, така Софийската църква е за националната ББЦ. Тя винаги е била духовен център с национално значение за цялата деноминация. Ражда, изгражда и подпомага църкви. Ръкополага служители. Около 50% от пастирите в Българска Божия Църква са ръкоположени в Софийската църква или от нея. Например през 1988г. са ръкоположени Ганчо Куртев от Добрич, Албен Хубенов от Смолян, Митко Димитров от Харманли, брат Филип от Варна, Кирил Кафазов от Любимец, и др., които се завръщат по родните места и ръководят църквите там.

Още основала или подпомогнала за основаването на църквите в Ахтопол, Ихтиман, Кресна, Кърджали, Кюстендил, Мала църква, Петрич, Първомай, Самоков, Свиленград, Силистра, и др.

Приносът на ББЦ - София е и към обединяването на движението в единна деноминация и даването на името й.

От отделянето на Тинчевистите от църквите сформирали Съюза на Евангелските Петдесетни църкви през 1928г.58, всички Божии църкви остават автономни – не е имало административно ръководство, а само духовно общение изразяващо се в общите събрания (събори) – из цялата страна (виж. Динамичност на служението). В началото на 90те години на XXвек, от 1981г, брат Борис и брат Павел си поставят за цел да обединят всички Божии църкви в страната в една деноминация с име “Българска Божия Църква”59. Идеята се приема от пасторите с цел единство и сила.

Назад | Съдържание | Напред