Начало > Креда, разработки, басни > Разработки > Б.Б.Ц. София - 1985-1995г.

3.4. Феноменът “Привличане на нови души”

В ББЦ – София винаги е имало хора, които се покайват. Както отбелязахме за това допринася личното благовестие, но съществува и един поток от хора, които изникват “като от никъде”, никой не ги е довел, никой не ги познава. Как са чули за църквата също не е ясно, но тази категория от хора постоянно е съществувала от началото на съживлението до ден днешен.

Единственото обяснение за този феномен36 е, че Господ довежда хората. Там където е п-р Павел Игнатов и Божията църква, винаги се събират множества. Самият той свидетелства37 за един случай в гр. Самоков. Предишният ден вечерта се обаждат, че ще пътуват, и като пристигат намират събрани на площада над 1500 души, които чакат началото на богослужението.

Проблемът с тези хора е, че църквата не успява да ги задържи и често, както от “никъде идват”, така и си отиват, и повече никой не ги вижда, и на тяхно място идват други, като една “течаща река”.

Назад | Съдържание | Напред