Начало > Креда, разработки, басни > Разработки > Б.Б.Ц. София - 1985-1995г.

3.3. Модерно хваление

Новите условия, предполагат и промени в начина на провеждане на богослуженията. Формата и съдържанието се реформират. (За начина на провеждане на богослуженията преди промените виж. Приложение 3). Проповедта е насочена повече към невярващите, отколкото към нуждите на вярващите, по-скоро евангелизационна, отколкото поучителна (назидателна). Служителите вече тържествено се изкачват на платформата, от където поздравяват и ръководят събранието. Хвалението също се трансформира, въвежда се група за хваление.

Въвеждането на музикални инструменти в ББЦ - София става постепенно. Първоначално пеенето на духовни химни е без музикални инструменти, но постепенно от 1980г. започва въвеждането на китара. Първо в младежките събирания и излети, а по-късно (към края на първата половина от периода), и в богослужението. Братята Петър Цончев, Симеон Симов, и Вальо Христов са първите, които свирят на китара в официално събрание.

Хармонията и ритъма допринасят за усъвършенстването на музикалното изпълнение и синхрона, тъй като дават тон и водят, защото често преди това в събранието се пее провлачено и фалшиво. Въпреки, че е имало известна съпротива от по-стари вярващи, плавният преход предпазва църквата от някакви сериозни сътресения по този въпрос.

Реформата в хвалението бележи своя връх с началото на служението на Госпъл формацията “Елей” (1991г.) с ръководител Димитър Цветков. Въвежда се в обръщение така наречения стил “Prаise and Worship”. Песните, които се изпълняват от тази формация, са мелодични и подходящи за пеене в многолюдно събрание. Повечето от тях са преведени от английски, но има и една част, която са дело на певците и музикантите от групата. Недостатъкът им е в липсата на повече куплети и дълбоко духовно съдържание. Обикновено песента се състои от един-два куплета, като се повтаря многократно в различни тоналности, например: “Аз искам да съм като теб, Исус, аз искам да съм като теб. Да бъда добър съд в ръката ти, аз искам да съм като теб”.

В други събрания продължава и използването на песнарките (виж. Приложение 3), като успоредно се пеят и новите песни. Въпреки тези недостатъци, модерното хваление изиграва много положителна роля в привличането на новите хора. То е близко до съвремените жанрове и се възприема по лесно от съвремениците ни.

Също така, трябва да отбележим и изявите на хора на сестра Вяра, Краси и Ели Любенови, Цветомир и Емилия Илчовски; Стефан Диомов, Ваня Костова, Елка Вълчева (дъщерята на известния ни гадулар Атанас Вълчев) и други видни наши певци и инструменталисти, които издигат нивото на музикалното изпълнение и авторитета на църквата.

Назад | Съдържание | Напред