Начало > Креда, разработки, басни > Разработки > Б.Б.Ц. София - 1985-1995г.

Глава 3 “Фактори на църковния растеж”

3.1. Свобода и Благовремие

Новото време дава на църквата нови възможности. Ако трябва с една дума да го опишем, то най-подходяща би била думата “свобода”. Свобода на словото и печата, свобода на личноста, свобода на изповедание. Друга подходяща дума би била “толерантност”. Толерантност към всичко, всеки има право да вярва в каквото си иска, да избира.

След 45 години на тоталитаризъм, подтискане и натрапване на една фалшива идеология, у българина се е отворила една духовна празнина. Жажда за нещо ново и за нещо истинско. Поради това, че през един толкова дълъг период от време, му се е забранявало да вярва и да ходи на църква, в него се е отворила една голяма празнота, един вакуум, който трябва да бъде запълнен.

Тъй като ББЦ и другите евангелски деноминации са сравнително непознати християнски изповедания, те са интересни и привлекателни за хората, които предпочитат да отидат на евангелска сбирка отколкото на православна литургия.

Всичко това дава възможност и на ББЦ да отвори една нова страница в своята история – “изявено обществено служение”. Да получи официална регистрация, да проповядва свободно Словото Божие, да провежда богослужения наемайки едни от най-големите зали в центъра на София. За кратко време тя трябва да се прегрупира и преориентира в новите условия. В голяма степен тя успява да се възползва от предоставените й възможности, въпреки, че никога не са липсвали известни вътрешни пропуски и външни атаки по нейн адрес.

Освен този обективен фактор (новата обществено-политическа действителност) има и друг, който някои биха определили като субективен (невидимото Божие действие), но от духовна гледна точка той е много съществен. Ако трябва да обединим и двата фактора в една дума, бихме посочили думата “благовремие”.

Благовремие, или подходящо, благоприятно време за духовна жетва. То предполага инструменти и механизми, които не зависят от човешки усилия. Можем да кажем, че те са по скоро зависими от Божието действие, от мощната работа на Светия Божи Дух, отколкото от нещо друго.

Духовната ситуация е толкова благоприятна, че хората сякаш сами идват и се присъединяват към Христовото тяло. През това време е много лесно да се започне ново служение, или да се основе нова църква. Това, което трябвало да се прави е само да се “хвърля мрежата” и да се изважда богат улов (няма нужда да търсиш рибата), а само да ловиш, и колкото по-голяма мрежа имаш толкова повече риба ще хващаш.

И можем справедливо да кажем, че ББЦ е имала “голяма мрежа”, затова хваща и повече риба. Буквално с десетки, дори стотици излизат напред на всяка служба, за да “приемат Христос” за личен Спасител и Господ.

Една такава “голяма мрежа” са големите зали и уличните евангелизации.

Назад | Съдържание | Напред