Начало > Креда, разработки, басни > Разработки > Б.Б.Ц. София - 1985-1995г.

2.4. Чудеса и знамения

Най-търсеното и желано свръхестествено преживяване е кръщението със Светия Дух27. Всеки вярващ трябва да преживее своя “Лична Петдесетница”. Събитията описани в кн. Деяния на апостолите гл. 2, ст. 38,39, са нормативни и за нас днес.

Кръщението със Светия Дух е белег за прощението на греховете и част от новорождението, то дава сигурност (потвърждение), че си спасен. Тъй като човек, който не се е покаял за греховете си няма да получи Божието прощение, само истински покаян човек получава свръхестественото Божие уверение, което е кръщението със Светия Дух придружено с говорене на чужди езици28.

Над 95% от членовете на църквата имат кръщението с Духа. То е част от “трите печата” (кръщение във вода, кръщение със Светия Дух и Господна вечеря), които още се наричат “пълнота” в църковния речник. Който има тази “пълнота”, той е постигнал една висша форма на духовно извисяване.

Често събитието на “кръщението” се отбелязва и с някои видими прояви на Божествената изява: Присъствие на ангели, огнени видения, треперене, тръпки като от електрически ток и др. Описанието на кръщението на п-р Станислав Тодоров ще ни илюстрира нагледно:

Една сутрин преди да излеза за работа, реших да се помоля. Съвсем неочаквано за мен по едно време един ангел ме хвана за ръцете и ме вдигна във въздуха. Тогава видях една фуния насочена към мене отгоре, през която Бог започна да излива една “огнена златна течност”. Изпълних се с Божията сила, и се почувствах очистен, “ефирен”, като съществуващ не в плът, но в дух. Изпитах една неземна радост, започнах да говоря неудържимо на небесни езици. Това преживяване продължи до момента, в който казах: “Господи ще закъснея за работа”. В следващия момент ангела изчезна. Търсих го навсякъде, под масата, под леглото, нямаше го. След това чудесно кръщение, аз получих сила за свидетелство, увереност, че Бог е жив, започнах постоянно да чета Словото и да се моля, и да проповядвам Евангелието с дръзновение29

Можем да твърдим с основание, че ББЦ – София има едно чудесно служение, служение изобилстващо с чудеса и знамения. Често в събранията и в живота на отделните вярващи се наблюдават изцерения, видения, отваряне очите на слепи, изгонване на духове, дори възкресение от мъртвите. Следните примери са доказателство за това.

През 1988г. Христо Чакалов (сега пастир на ББЦ Люлин) след молитва в “Горницата” е изцерен от рак на гърлото, което събитие го довежда до спасение. Виж. Приложение 4,А.

По време на един концерт на “Power Unlimited” в залата на ВИАС през 1990г., заснет на видео касета се вижда над събранието една бяла фигура с протегнати напред ръце30. Тази касета е гледана на Запад и у нас от хиляди, което е послужило за повярване на мнозина невярващи и назидание на вярващите.

В църквата в кв. “Христо Ботев” през 1988г. по Божие повеление една жена ослепява, и Бог казва, че след три дни ще й отвори очите. В предсказания ден се стича голямо множество, за да види дали това ще се сбъдне (идват повече невярващи отколкото вярващи). Обещаното се изпълнява. От това знамение повярват мнозина31.

На следващата година, Бог изпраща брат Иван Иванов (сега пастир на ББЦ “Горницата”) с група младежи в кв. Казичене. Там се молят за момиче, което от 12 години е на легло. Проблемът е демонично обладаване. Докато се молят, сестра Любка (жена на брат Иван) вижда демоните, които напускат. Лицето на момичето, което преди това е било изкривено, става смислено. След време срещат изцерената вече като жена на едно голямо събрание, където слави Бога.

Всеизвестен е случая с възкресението на майор Ценев, побликуван в християнското списание “Der Auftrag” 32:

В един петъчен ден на 1992г., починал от хранително отравяне един български полицай, работещ на отговорна длъжност. Той бил преместен в моргата. В неделя Божията църква получила подбуждение да се моли за починалия полицай. В понеделник, за ужас на болничния персонал, той бил намерен жив – истинал и огладнял. И споделил, че в неделята е възкръснал от мъртвите! Във видение му се явил Исус Христос и го призовал да стане евангелист. Оттогава повече от 280 полицаи са приели Исус за личен Спасител.

Тези и още много други случаи, спомагат за обръщението на мнозина от света към Бога посредством, които изцеления и знамения се виждат ясно изявени Божиите сила и величие, и потвърждение, че Той е жив и реален. Вярващите от ББЦ помнят добре думите на нашия Господ Исус Христос, “Ако не видят чудеса, никак няма да повярват” (Ев. от Йоан, гл. 4, ст. 48), и съзнателно се стремят към тях.

Назад | Съдържание | Напред