Начало > Креда, разработки, басни > Разработки > Б.Б.Ц. София - 1985-1995г.

2.3. Агресивно лично евангелизиране

Обикновено средностатистическият член на ББЦ – София е много активен в споделяне на вярата си. Той не пропуска удобен случай да “Каже за Исуса”. Често това става непринудено и без особен повод. Въпреки, че може да не е обучен изцяло в доктрините на християнството, малкото което знае, подплатено с духовен плам и ентусиазъм бива използвано от Бога. П-р Николай Неделчев си спомня случай25, за една санитарка от ромски произход (член на ББЦ), която работи в клиниката на жена му: “Богословието й беше много слабо, но тя без срам свидетелстваше на ляво и на дясно за Исус” – пояснява той.

Често в проповеди се е споменавал израза “Сила за свидетелство”, който обозначава способността, която вярващия трябва да получи от Светия Дух, за да бъде успешен благовестител. И така всеки е искал да я притежава, за което се е молил на Бога.

На помощ е идвало и личното водителство. Разказват се свидетелства26, как хора са получавали “от Господа” подтик на кого да говорят, като “им е била откривана” личната нужда на човека, и така той/тя “докосван/а” е повярвал/а. Също видения и откровения, които са посочвали адреси в други градове и села (до номер на къщата и името на човека), по модела описан в книгата Деяния на апостолите, например в гл. 9, ст. 11: “Стани и иди на улицата, която се нарича Права и попитай в къщата на Юда за един тарсянин на име Савел …..”.

Личното агресивно евангелизиране е основен инструмент за привличане на последователи. Агресивно, защото евангелизирането се провежда с голяма настойчивост, която понякога граничи с нахалство. В него се набляга на нуждата от покаяние на грешника, силата която Бог има да го промени и да му помогне в обикновения живот, на любовта Му, милоста Му, и др.

Разбира се, на мнозина този подход може да им се стори неприемлив, но резултатите показват, че той действа. П-р Станислав Тодоров например, по този начин е евангелизиран от сестрите Ценка Петрова и Йовка Генкова, доведен в църквата, и с “майчински грижи” наставен във вярата. Днес той е пастор и дръзновен проповедник на “Пътят”. П-р Евгений Делчев по същия начин е доведен в църквата от брат Виктор и сестра Христина Георгиеви. Пишещият тази дипломна работа също е евангелизиран от свой другар в казармата и доведен в църквата, където се покая и прие Исус Христос за свой личен Спасител и Господ.

Този подход на евангелизиране е изпитан и ефективен, който дори след промените, когато бяха провеждани масови евангелизации, си остана основен инструмент за спечелване на последователи за Царството Божие и за църковното членство на Българска Божия Църква.

Назад | Съдържание | Напред