Начало > Креда, разработки, басни > Разработки > Б.Б.Ц. София - 1985-1995г.

2.2. Динамичност на служението

Вследствие на нелегалната дейност и гоненията, църквата е била в постоянно движение. Често не се е знаело къде ще бъде следващото събрание, поради което се е налагало да се сменяват местата. Тъй като не е имала свой офис, постоянно място за събрания, тя е имала едно динамично служение. Липсата на административно управление е предразполагало към разчитане на водителството на Светия Дух. Личният ентусиазъм и инициативността са били водещи в живота на вярващите.

За динамичността на служението подпомагат така наречените събори. На определени дати в даден район на страната (София, Русе, Плевен, и др.), вярващите са се събирали, за да служат на Бога. За да се прикриват от милицията, те правели това под друг предлог (сватба, погребение или друго събитие). Прекарвали време в общение, молитва и проповядване на Словото Божие. Тези събори се провеждали обикновено в края на седмицата (петък, събота и неделя), като богослуженията понякога продължавали по цял ден и по цяла нощ без прекъсване. Този вид служение, довеждало силното Божие присъствие, хората си тръгвали обновени и насърчени във вярата.

П-р Борис Иванов разказва за едно подобно събитие24:

Отиваме в гр. Пирдоп, за да даваме водно кръщение и Господня Вечеря. Такова беше времето тогава, че трябваше късно вечерта да отиваме на реката, за да вземат водно кръщение около 10 човека. Беше страшна тъмнина тази вечер, нищо не се виждаше. И ние вървим нагоре по реката, и само като гръмне и светне се виждаше накъде ходим. Отидохме до най-дълбокото място на реката и като си тръгнахме започна още по-силно да гърми и трещи. А ние пеем и славим Бога, че като ни започна дъждът да вали толкова силно, направи ни по-мокри от тези, които бяха взели водно кръщение. Като се върнахме при сестра Николинка, там всички се преоблякохме и продължихме да взимаме Господня вечеря. А рано сутринта взехме влака и всички се върнахме в София, кой на работа, на училище или у дома, така вършехме Божията работа.

И до ден днешен служението е спонтанно и стихийно, без някакъв особен контрол и ограничения, като се разчита самият Бог да води и контролира нещата.

Назад | Съдържание | Напред