Начало > Креда, разработки, басни > Разработки > Б.Б.Ц. София - 1985-1995г.

Глава 2. “Предпоставки за църковен растеж”

Когато говорим за предпоставки на църковния растеж се има предвид нещата, които са водели към него, а когато става въпрос за фактори се има предвид нещата, които са влияели на църковния растеж. Поставяме 1989г. като разделителна линия между двете предпоставки, от 1985 до 1989г., и фактори от 1989г. до 1995г. На този принцип е изградена и структурата на по-нататъшното изложение.

Назад | Съдържание | Напред