Начало > Креда, разработки, басни > Разработки > Б.Б.Ц. София - 1985-1995г.

1.4. Доказателства за църковния растеж през периода

Имаше ли наистина нарастване на членството на ББЦ – София? Това можем да установим като погледнем статистиката в следната таблица9:


Църква  Брой членове  Пастири
1970-1980
Централна 80-100 П. Игнатов и Б. Иванов
Булина ливада 60-80 Д. Божков и Т. Спасов
Илиенци 20-25 Цанко Латев
 Общо: 160-200 
1980-1989
Централна 250-300 П. Игнатов, Б.иР. Иванови
Булина ливада 100-150 Тома Спасов
Илиенци 40-80 В. Еленков и И. Ядков
 Общо: 390-530 
1994
Централна 2000-2500 
1995
 След роене на 27 общества  Общо: 3500-4000

През периода 1970-1980г. общо за цяла София, църквата е имала членство между 160 и 200 души; През 1980-1989г. цифрата нараства на 390-530, а към 1995г. на около 4000. Отговорът на въпроса е “Да”, и то с 1,000 %10. Тези цифри са потвърдени и от независимото немско списание “Der Auftrag”, бр. 1/1994г., цитирано от “Християнски вести”, бр. 3, стр. 3, от 1994г.

В интервю във в. “Поглед”11, Методи Спасов – директор на Дирекцията по вероизповеданията към Министерски съвет, стига по- далеч като казва: “Българска Божия Църква в София е с 19,000 членове и 6,000 симпатизанти”. В друго интервю12, неговият наследник доц. Христо Матанов потвърждава (по повод легитимността на ББЦ-София): ”Българска Божия Църква е една от най-големите регистрирани протестанстски деноминации в България, и от най-активните в увеличаване на членския си състав, а също в строежа на нови молитвени домове”.

Тези цифри явно са преувеличени, но не невъзможни (като се вземе предвид и факта, че до края на 1995г. са извършени около 10,000 водни кръщения13), и ако ги разделим на две или на три, поради текучеството на хора в църквата и други фактори, ще се приближим до описаната по-горе статистика около 4,000 души постоянни членове.

Назад | Съдържание | Напред